Pokladny AWIS

technologie

12
Srpen
2013

Petr Vopátek, specialista na gastronomii

unnamedPředstavme si Petra Vopátka, nekorunovaného prince moderní gastronomie u nás. Petr je velmi kreativní, ale především špičkový konzultant, školitel a trenér v oblasti moderní gastronomie. Nyní dělá v této divizi v naší firmě vedoucího pracovníka.

Petr Vopátek je jeden z mála lidí, kterým se celoživotní koníček stal také celoživotním zaměstnáním a prací, jejímž prostřednictvím dokáže obohacovat nejen sebe, ale zejména svoje okolí. Svoje gastronomické zkušenosti, dovednosti a znalosti postupně získával v různých prostředích.

Petr jako kuchař a číšník

Jako kuchař se specializoval na vybrané suroviny a delikatesy, jako číšník absolvoval řadu kurzů, ze kterých sám nejvíce oceňuje nabytí odborných znalostí Vinařské akademie Viléma Krause ve Valticích v procesu dekantace a sabrage, následně rozvinutých v jeho další specializaci - sommelier. Za významný kurz rovněž považuje Billecard & Salmon Champagne perlivých a šampaňských vín.

Petr jako barman

Jako barman odpovídal za kompletní péči o bary u společnosti Lautia´s a v restaurantu Magická Zahrada v Praze, manažerské a organizační zkušenosti získal v NordSee Restaurantu, francouzské restauraci Ces´t La Vie na Kampě a jinde.

Petr a restaurace Nota Bene

Restaurace Nota Bene, kde koncipoval a realizoval nastavení systému obsluhy, vyhrála v roce 2012 prestižní soutěž Czech Bar Awards. Vítězství je o to cennější, protože do této soutěže se nelze přihlásit, porota sama vybírá vhodné kandidující podniky podle přísných kritérií.

Petr obsluhoval Madonnu a Wesleyho Snipese

Při příležitosti vystoupení zpěvačky Madonny v Praze byl vybrán k její osobní obsluze v restauraci Palffy, kterou Madonna navštěvovala. Jinou celebritou, kterou Petr Vopátek osobně obsluhoval ve francouzské restauraci Ces´t La Vie v Praze na Kampě byl herec Wesley Snipes.

Petr jako gastronomický konzultant

Zkušenosti Petra Vopátka jako gastrokonzultanta nebo poradce mohou využít nejrůznější hotely a restaurace pro rozpoznání kritických míst specifických prostředí svého podniku (kuchyně, restaurace, bar) a zejména pro zlepšení plynulosti chodu svých provozů nebo zdokonalení přístupu svého personálu k hostům.

Petr jako trenér a školitel

Jako trenér a školitel je schopen připravit a realizovat jednotlivé vzdělávací akce nebo cyklus seminářů pro obsluhující personál a ušetřit nemalé výdaje a zejména čas, který pro takové školení vyžadují vzdělávací agentury.

Co vám s Petrem nabídneme

  • Odborné zkušenosti Petra Vopátka jsou ideálně využitelné pro Mystery shopping v širokém záběru od chování personálu a zkoumání jeho etických postojů až po kvalitu gastronomických postupů, podávaných jídel, nápojů nebo specialit.
  • Vzhledem ke svojí důkladné znalosti prostředí, provozních záležitostí i vztahů jak mezi personálem uvnitř, tak k hostům, je Petra Vopátek typem poradce, který je připraven pomoci pozvednout úroveň konkrétního zařízení a samozřejmě tak i Vašich zisků.
  • Zkušenosti a osobní nasazení našeho gastrokonzultanta přispěly k několika významným oceněním podniků či provozů, ve kterých působil v různých odpovědných pozicích. Namátkou je možno uvést pražský Palffy Palác, jehož prostředí bylo celkem devětkrát vyhlášeno nejromantičtější restaurací České republiky nebo francouzskou restauraci Ces´t La Vie na Kampě zařazenou v kategorii top class.
  • Mezi podniky s největším jménem, kde náš kolega účinně přispěl svými odbornými dovednostmi k jejich proslulosti, lze rovněž uvést podnik Nota Bene, který byl v roce 2012 oceněn prvním místem v soutěži beer bar & restaurant awards.

Petr a jeho osobní zájmy

Z osobních zájmů lze uvést samozřejmě vaření, práci s pokrmy a příslušnými druhy vína nebo speciálních piv, zdokonalování se v kulinářském umění, ale i aktivní hru na bicí a zejména péči o svoji rodinu.