Pokladny AWIS

technologie

Podporujeme

I nám záleží na tom, aby byl svět lepší.

A.W.I.S. PODPORUJE

Proto společnost A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. pravidelně přispívá do organizací na pomoc a vzdělávání dětem, další neziskové organizace, školy.

 

 

 

Jedna z největších pomocných světových organizací. 

CareVíce než 14.500 lidí pracuje v Africe, Asii, Latinské Americe a východní Evropě na vizi světa bez chudoby.

Organizace CARE pomůže ročně více než 55 miliónům lidí na celém světě. Podporovat tuto organizaci znamená umožnit rychlou a účinnou pomoc v případě potřeby, protože pobočky CARE působí přímo na místě v 70 zemích světa a mohou proto bezodkladně jednat.

Šťastné dny dětství?

Dětství by mělo být šťastnou dobou her s jinými dětmi a  oblíbenými hračkami a těšením se na první školní den. Pro zhruba 2, 2 miliardy dětí a mládeže však vypadá skutečnost docela jinak: Jsou vydány bez jakékoliv ochrany na pospas krizím a ozbrojeným konfliktům, jsou využívány jako dětští vojáci, stávají se oběťmi sexuálního zneuživání a obchodu s lidmi nebo pracují v nebezpečných podmínkách, aby sobě a své rodině pomohly přežít.


Sdružení dobrovolných aktivit

Sdružení dobrovolných aktivitSdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace, která  působí od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání. Zprostředkováváme pro vás dobrovolnické projekty po celém světě.  Pro zahraniční zájemce organizujeme podobné pobyty u nás. 

Ročně vyšle do světa na krátkodobé či dlouhodobé projekty téměř 800 dobrovolníků a pro 400 zahraničních organizujeme s lokálními partnery dobrovolnické projekty  v Česku.

Posláním INEX-SDA je skrze dobrovolnické projekty, vzdělávací programy a kampaně podporovat rozvoj tolerantní, otevřené společnosti a aktivní, zodpovědný přístup k okolnímu světu na místní i globální úrovni. Svou činností vytváříme prostor, v němž mohou zejména (ale nejen) mladí lidé čerpat nové zkušenosti, rozvíjet své schopnosti a dotvářet si vlastní pohled na svět. Společnost A.W.I.S. přispívá pravidelně každý měsíc peněžitým darem.


Chráněné pracoviště

Chráněné pracovištěPodpořili jsme projekt ,,Chráněné pracoviště" neziskové organizace Všude dobře. Cílem projektu Café restaurant Hřiště je vybudovat sociální podnik ve formě restaurace. Dobře fungující restaurace umožní poskytnout až 12 lidem s různou formou postižení vhodná pracovní místa. Klienti pomáhají s obsluhou, přípravou rautů, úklidem apod. 

Prostřednictvím zaměstnání budou klienti vedeni k samostatnosti v jednání s lidmi a získají praktické zkušenosti z běžného života. Přínosy se očekávají také například ve zlepšení komunikace a schopnosti týmové práce. Potřeba udržení pracovního místa poskytne klientům denní řád a systém. O podporu a dohled nad jejich psychickým a fyzickým stavem se postarají odborní asistenti. Restaurant není tréninkovým zařízením pro nezkušené klienty, ale chce být místem, kde již zaškolení lidé mohou získat trvalé zaměstnání.

Přestože má společnost sociální charakter, plně si uvědomuje, že udržitelnost provozu spočívá v jeho kvalitě. Provoz restaurace tedy zajišťují kvalifikovaní pracovníci pod vedením odborníka s dlouholetou praxí v pohostinství. Společnost A.W.I.S. přispěla jednorázovou slevou na nákup pokladního systému (hardware i software).


Naše kavárna

Naše kavárnaFormou sponzorského daru jsme podpořili Projekt ,,Naše kavárna“

Projekt podporovaného zaměstnání – „Naše kavárna“

Pokladní systém AWIS přímo v srdci areálu v Thomayerově nemocnici. 

Kavárna nabízí vstřícné podmínky pro opomíjenou skupinu zájemců o zaměstnání z řad rodičů a dalších příbuzných těžce nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných pacientů (zejména maminek dětí na JIP Pediatrické kliniky ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze Krči). Problematikou zaměstnávání této cílové skupiny se doposud nikdo nezabýval. Jedná se o osoby, které se rozhodly intenzivně pečovat o své hospitalizované dítě a to i za cenu ztráty zaměstnání. Naše organizace pracuje s osobami z cílové skupiny již 3 roky a na základě nasbíraných zkušeností jsme se rozhodli pro realizaci tohoto projektu.


Denní nabídka sladkého i slaného pečivaDenní nabídka sladkého i slaného pečiva, moučníků a dalších dobrot bude obměňována, to vše markované pokladním systémem AWIS, darovaného společností A.W.I.S., správa, systémy, s.r.o. Káva je připravována dle nejvyšších standardů kávové kultury. Dodavatelem je společnost Mamacoffee, která vlastní první českou fairtrade pražírnu. Kávu Vám rádi připravíme také s sebou, prodáváme ji i jako balenou.