Pokladny AWIS

technologie

Pokladní software – originální řešení

Pokladní software

Pokladní software AWIS patří mezi špičku na českém trhu. Jeho vznik se datuje od počátku 90. let a od té doby je neustále vyvíjen a pravidelně vylepšován. Pokladní software je určen pro všechny druhy obchodních činností, které vyžadují zúčtovací kasu, a to zejména pro restaurace, obchody, kavárny, trafiky, rychlé občerstvení, hotely, penziony a další gastronomická zařízení. Pokladní systém AWIS využívají ale i firmy pro výdej obědů, pneuservisy, autoservisy, řeznictví, mini-markety, zdravotnická zařízení či kadeřnictví. Software splňuje veškeré standardy kvality a spolehlivosti. Přestože jeho design a ovládání je na velmi vysoké úrovni, software je neustále zdokonalován dle potřeb či přání zákazníka. Software lze ovládat jak dotykovou obrazovkou, pro kterou je optimalizován, tak klasicky klávesnicí a myší.

Pokladní software se vším všudy

Pokladní software AWIS vychází v jedné plné verzi, kde za cenu 12.900 Kč dostanete vše potřebné pro váš provoz. Mimo prodejní části jsou v systému zakomponovány sklady, kalkulace a normování, síťové řešený či vzdálený přístup přes internet. Nemusíte tedy již doplácet za skladovou evidenci, exporty do tabulkového excelu, statistiky, normování jídel, kuchyňský modul a další podobné moduly.

Pokladní software a jeho funkce

Pokladní systém AWIS nabízí mimo standardní funkce, které by měl kvalitní software obsahovat, také zákaznické a slevové karty pro stálé zákazníky nebo zaměstnance, jejich evidenci (útraty zákazníků, počet návštěv, upozornění na narozeniny, fotografii, oblíbené jídlo a pití) a vytvoření účtu se slevou - happy hours (šťastná hodinka) či noční přirážkou. V každém okamžiku pokladní systém nabízí přehled aktuální tržby, stavy účtů, storna, slevy a možnost prohlížení historie účtu. Samozřejmostí pokladního softwaru jsou funkce, jako je sloučení stolů, přesun mezi stoly, dopočítávání částky k vrácení, stravenky, platební karty a bankovní terminály, slevy při placení a platby zvlášť, personální ceny, vrácení účtu po zaplacení, tisk posledního účtu i účtů, mapa podniku (mapa stolů), rozdělení tržeb dle obsluhy (rajónový systém obsluhy), vložení úkolů pro personál, předtisk účtů a další možnosti.

Pokladní software pro manažery i obsluhu

Pokladní software je rozdělen na dvě hlavní části. První část systému je manažerská část a kasa, druhá část je určena pro obsluhu. Do obou částí je nutné se přihlásit, tzn. zadáním kombinace přihlašovacího jména a hesla, zadáním kódu, načtením karty, čipu, případně přes otisk prstu. Každý zaměstnanec může mít v pokladním systému jiná práva, což je další velmi významnou výhodou celého pokladního systému. Obsluha tak nemůže mít přístup do manažerské části, ale jen do své části pokladny pro obsluhu. Administrátorská práva uděluje pouze manažer provozu.

 

Kasa - část pro obsluhu

Ms515

Kasa je přizpůsobena pro jednoduché a hlavně rychlé účtování dotykem. Dotyková obrazovka s naším pokladním softwarem zrychlí a zjednoduší vaši práci. Zaúčtování do pokladny je možné učinit na pouhé dva doteky - kliky! Řazení produktů či služeb je řešeno podle abecedy, kde lze položku vybrat i napsáním počátečních písmen, což opět velmi urychlí práci. Účtování je možné provádět i přes třímístné kódy PLU či EAN. Kasa obsahuje rychlé zamykání pokladny pro rajónový systém obsluhy. Přístup do kasy je zabezpečen přes jméno a heslo, tedy vložením kódů či načtením magnetické karty nebo čipu. Kasa je v anglickém, ruském i slovenském jazyce.

 

Sklad – pokladna v části Office

Ms51

Sklad v pokladním systému zahrnuje velmi přehledně seznam položek na skladě či více skladech, nastavení minimálního množství zásob, automaticky generované objednávky na základě prodejů a nastaveného minima, příjemky (v případě „chytrých“ objednávek zapsání příjemky na sklad „jedním klikem“), exporty a importy všech položek do Excelu, nastavení sloupců, inventury a zrcadla pomocí propojení s váhou, odpisy majetku a skladu, převody mezi sklady, exporty obratu, evidence dodavatelů a cen dodavatelů, přednastavení receptur a směsí, importy koktejlů a jídel (okolo 200 koktejlů a 900 jídel). Systém vás vždy včas upozorní, kdy je potřeba doplnit zásoby a nabídne vygenerování objednávky. Ve skladu vidíte nejen aktuální stav počtu položek, ale i součet skladu v Kč, průměrné nákupní ceny, skladové karty, marži u každé položky, vyhledávání dle kritérií.

 

Ceník - pokladna v části Office

Ms52

Přehledné prostředí zahrnuje všechny funkce, jako je například normování položek, kalkulace, odečítání ze skladu, snadná editace složení jednotlivých položek. V pokladně je možnost nastavení speciální ceny pro zaměstnance (personální ceny), akční nabídky, barevné označení položky či přiřazení obrázku k položce v pokladně, vložení obrázku k položce, vytvoření skupin pro položky, které se zobrazí v Kase. V ceníku lze nastavit účtování za kus, časovou jednotku, noc, či kilometr. Evidence umožňuje realizaci i přes EAN kódy, následný prodej a tisk EAN kódů.

Zajímavostí je také vlastní tisk etiket, jídelního lístku či zobrazení položek jen vybrané dny přímo z vaší pokladny!

 

Směny - pokladna v části Office

Ms53

Software umožňuje evidenci všech směn a celkové výše všech tržeb a to jak za směnu, tak za jednotlivce z obsluhy. Detailní zobrazení provedeného storna, slev na položku, slev na účet, přehled docházky zaměstnanců a tisk uzávěrky (měsíční, roční a volitelné) patří mezi další oblíbené vymoženosti systému. Pokladní systém AWIS vám také ukáže detailní statistiku provedených storen na každého zaměstnance!

 

 

 

 

Uživatelé - pokladna v části Office

Ms54

Rozhraní „Uživatelé“ nabízí propracované nastavení práv každého uživatele pokladny. Celkem 21 skupin práv zahrnuje až 250 možností k nastavení. Software umožňuje volbu tří automatických nastavení rolí (obsluha, provozní, majitel). K uživateli lze přiřadit číslo magnetické karty, heslo pro přihlášení, přiřadit jednu z několika založených map podniku. V pokladním systému můžete vybrat přednastavené role či každému vybrat velmi specificky jen určitá práva. Tento způsob uživatelského řešení je velmi užitečný zejména pro manažery nebo majitele, kteří znemožní nahlížení do interních položek neoprávněním osobám.

 

 

Statistiky - pokladna v části Office

Ms55

Pokladna nabízí také rozsáhlé řešení pro detailní zobrazení reportů (příjmy, výdaje, měsíční přehledy, přehled docházky, prodeje zboží za den a měsíc, směnu či přesně určenou dobu, přehled slev, storna, úbytky ze skladu, položky bez pohybu, marže a zisk, nejvýhodnější skladové a ceníkové položky, seznam vrácených účtů, seznam vratek, export obratu zboží do Excelu, žurnál – tisk všech účtů a další). Cokoliv je do pokladny vloženo, je navždy uloženo a z databáze se nikdy nesmaže. V případě nutnosti opravy zaúčtování se v pokladně vytváří storno záznam. V reportech pokladny je možno prohlédnout stornované položky, vratky a odpisy ze skladu.

Zajímavostí statistik jsou určitě i grafy. Z těchto přehledných grafů můžete vyčíst například: prodej zboží za dny, měsíce, zaměstnance, dle skupin, či úseků v podniku, prodeje na stoly a hodiny.

 

Nastavení - pokladna v části Office

Ms56

Přizpůsobení pokladního softwaru je možné i na ten nejspecifičtější provoz. Od nastavení účtenky (loga, velikosti písma, textů s reklamou), bonů do kuchyně, před-nastavitelných poznámek k jídlu (medium, krvavý atd.), poznámek ke stornu, založení a editace prodejních skupin v Kase, zvolení délky kódu v ceníku až po nastavení sazby DPH, kurzu eura, propojení s mobilním telefonem, váhou, zákaznickým displejem (volitelný text), platebním terminálem od banky, až po zařízení měřící průtok od firmy CESK. Lze nastavit Akce 1 + 1 zdarma, vzdálený přístup z domova či kanceláře a další.

 

 

Zálohování - pokladna v části Office

Ms57

Předností softwaru AWIS je určitě rozsáhlost zálohování. Zálohování lze nastavit pravidelně, na disk C ve vašem PC či POS terminálu, na externí disk nebo vzdáleně na server. V případě testovacího provozu, můžete před začátkem ostrého použití „ukončit zkušební provoz“. Pokladní systém můžete nastavit na pravidelné zálohování prakticky kamkoli (server, disky, USB flash disk, externí disk a další elektronická média).

 

 

 

 

Nápověda - pokladna v části Office

Ms58

V systému naleznete přes 25 video-nápověd, pro nejdůležitější postupy v části Office a Kasa. Nápověda vám pomůže s řešením vašeho problému.

 

 

 

 

 

 

Prémiové moduly pokladního softwaru AWIS

Další z řady specifických funkcí originálního řešení českého pokladního systému AWIS.

Zákaznická evidence

Ms512

Zákaznická evidence dává možnost přehledu všech zákazníků, dále umožňuje statistiky ke každému účtu a vyhledávání dle magnetické karty, jména či mobilního čísla. Tento modul vám umožní vytvoření prestižních zákaznických karet pro VIP či stálé členy. To umožní vést kompletní evidenci o zákazníkovi, včetně jeho oblíbeného místa k sezení, oblíbeného jídla či pití. Zajímavostí je i možnost placení VIP zákaznickou kartou na baru s možností zaplacení při odchodu či vedení účtu, kreditu a debetu tohoto zákazníka. Pokladna vám také umožní vložit fotografie zákazníka. Díky těmto funkcím můžete v různých případech zákazníka ohromit, překvapit a budovat s ním přátelský vztah.

 

Mobilní terminál neboli mobilní číšník

Mobilní číšník

Tento pokladní systém je vhodný pro vaši obsluhu, ale i pro manažera. Poskytuje účtování a tisk účtenek na každém místě provozu, kde je WiFi. Mobilní terminál je přenosné a bezdrátové zařízení, které umožňuje objednávat a účtovat v terénu daného prostředí (restaurace, venkovní terasy, apod.). Systém Mobilní terminál - číšník je určen především pro vytížené restaurace, ale i pro menší provozy, kde je třeba mít účtování pod kontrolou. Pocket PC či PDA umožňuje číšníkovi mít vždy u sebe kompletní nabídku restaurace, má výhodu nejen rychlejšího účtování, ale i kontroly zaměstnanců. Náš systém „Mobilní číšník“ nabízí stabilitu a pohodlí za bezkonkurenční cenu 4.500 Kč. Instalace a proškolení obsluhy s aplikací Mobilní číšník provádíme po celé ČR.

 

Kamery

Kamery

Součástí celého pokladního systému můžou být také kamery či kamerový systém. Nabízíme kamerový dohled na provozovně, včetně specifického záznamu pouze kritických událostí. Tento jedinečný systém jsme pro vás vytvořili ve spojení s firmou NetRex. V pokladně můžete přehrát v jednom videu všechny kritické události, jako je storno, objednávky do kuchyně, placení účtu. Můžete si nastavit interval „Před“ a „Po“. Následné kritické události se vám seřadí za sebou pro rychlou kontrolu. Systém dává možnost filtrování všech videí či fotografií.

 

Mapa stolů

Mapa stolů

Tento modul nabízí automatické vytvoření mapy stolů a následnou snadnou úpravu jejich rozložení a přidělení různých map pro obsluhu. Modul mapa stolů řeší také editaci umístění stolů a jejich velikosti, umístění židlí a dalších parametrů. Unikátní vlastností je možnost vytvoření více pater či místností s možností přiřazení určité mapy každé obsluze samostatně. Mapa stolů vám usnadní a zároveň velmi zpřehlední účtování, obsazenost stolů, vytváření rezervace a umožní také například usadit zákazníka k danému stolu již při jeho příchodu.

 

Recepce

Ms510

Recepční systém pro penziony je doporučen pro počet do 20 pokojů, přičemž zákazníků může být neomezeně. Modul recepce zahrnuje vše, co je pro provoz penzionu potřeba. Od veškerých přehledů, přes tzv. štafle pro rezervaci ubytování či prohlížení obsazenosti, až po export veškerých informací na internet a vaše webové stránky. Samozřejmostí je automatické dopočítávání plné penze, polopenze atd.

 

 

 

 

Provizní systém

 

Ms511

Systém určen pro podniky, které potřebují evidovat provizi za prodané zboží či služby. Tento modul pokladního systému vyřeší majiteli starost o rozdělování provizí či podobných potřeb související s prodejem na zaměstnance. V systému lze nastavit konkrétní sumu či procenta pro obsluhu, jeho provizi a celkový součet při uzávěrce. Software umožňuje jednoduché řešení pro provize jak z prodeje, tak z vykonaných služeb.

 

 

 

Rozvážkový systém

Rozvážkový systém

Rozvážkový systém pro určen všechny provozy s rozvozem jídla. Modul nabízí zobrazení mobilního čísla či pevné linky zákazníka prostřednictvím pokladny! Není potřeba žádná ústředna! Tento systém zjednoduší provoz vaší rozvážkové firmy. Eviduje veškeré zákazníky, nemusíte se duplicitně ptát na adresu, případně, co si naposledy objednal. Systém lze nastavit také pro happy hours – šťastnou hodinku, či noční přirážku. Další z vymožeností je identifikace volajícího čísla, a to za bezkonkurenční cenu. Při propojení se zákaznickým modulem je možné na základě telefonního čísla zobrazit různé informace o zákazníkovi, jako je například doručovací adresa, oblíbené jídlo či problém při minulé objednávce.

 

Obchod (propojení s váhou, tisk etiket)

Obchod (propojení s váhou, tisk etiket)

Pokladní systém nabízí propojení s váhou a velmi zajímavé řešení tisku etiket. Samozřejmostí je pro obchody napojení na zákaznický displej, či pokladní zásuvku (šuplík). Tisk etikety umožňuje tento systém přes jeden klik ve vaší pokladně. Propojení váhy a části Kasa v pokladním systému AWIS je samozřejmostí.

 

 

 

 

Výdej obědů pro firmy

Ms513

Systém byl navrhnut pro firemní stravování. Střediska s možností vydávání obědů, evidencí, zrušením či předplacením obědů. Software umožňuje rozsáhlý počet možností reportů a exportů do Excelu. Výdej obědů je hlavně pro společnosti řešící stravování ve firmě. Software je vhodný pro větší podniky a školy. Pokladní systém AWIS vám svým modulem „Výdej obědů“ zajistí přehled nad objednávkami jídla a jeho následný výdej.

 

 

 

Pokladna - fakturace

Ms514

Fakturační systém poskytuje přehledné vystavování faktur, včetně dodacích listů, a příjem faktur od dodavatelů. Touto cestou je pořizováno zboží do skladu či speciální možnost prodeje prostřednictvím fakturace. Fakturační systém zahrnuje seznam všech přijatých faktur a možnost nastavení upozornění o splatnosti jednotlivých faktur. Samozřejmostí jsou i statistiky pro součty faktur za určité období, automatické nabízení poslední ceny pro rychlé naskladnění či spojení s „chytrou objednávkou“, kdy pro naskladnění zboží stačí „jeden klik“.

 

 

Pokladna - síťové řešení, centrální modul (pro více provozů)

Komplexní softwarové řešení určené pro velké provozovny s více platebními terminály či řetězce. Řešení zahrnuje server s databází + libovolný počet klientských stanic a tiskáren. Toto řešení vám ušetří čas i peníze. Software nabízí též možnost propojení pokladny přes internet (online i offline řešení) a automatické nastavení pravidelné zálohy databáze na server. Centrální modul pak nabízí kompletní propojení všech poboček (obchodů či restaurací). Pobočky následně odesílají přes internet tržby a úbytky ze skladu, do centrálního modulu u vás v kanceláři či na server.