Pokladny AWIS

technologie

Cenník - manažérska časť pokladne

Cenník je neoddeliteľnou súčasťou pokladnice v časti Office, čo je časť pre manažérov. Ponúka štandardné funkcie, ktorými sú napríklad normovanie položiek, kalkulácie, odčítanie zo skladu a jednoduchá editácia zloženie jednotlivých položiek. V systéme môžete tiež nastaviť ceny pre personál, akčné ponuky, účtovanie za kus, časovú jednotku, noc či kilometer. Evidencia opäť umožňuje prácu cez EAN kódy, vrátane následného predaja a tlače EAN kódu.

Zaujímavosťou je tiež tlač vlastných etikiet, jedálneho lístka či zobrazenie položiek len vybrané dni priamo z vašej pokladnice!

Cenník a jeho predné výhody a funkcie

  • normovanie položiek, kalkulácie
  • odčítanie zo skladu
  • jednoduchá editácia zloženie jednotlivých položiek
  • nastavenie ceny pre personál, akčné ponuky
  • účtovanie za kus, časovú jednotku, noc či kilometer
  • Evidencia cez EAN kódy, vrátane tlače EAN kódu