Pokladny AWIS

technologie

Prehľadný fakturačný systém

Fakturačný systém je súčasťou pokladnice - pokladničného systému AWIS. Tento modul umožňuje efektívne a veľmi prehľadné a jednoduché vystavovanie faktúr, vrátane dodacích listov a príjmu faktúr od dodávateľov. Fakturačný systém zahŕňa zoznam všetkých prijatých a vystavených faktúr. Dáva možnosť nastavenia upozornenia o splatnosti jednotlivých faktúr. Fakturačný systém sa tak stáva pomocníkom a strážcom nielen vystavených, ale aj prijatých faktúr. Dôležitou súčasťou fakturačného systému sú tiež štatistiky, ktoré zaistia súčty faktúr za dané obdobie, automatické ponúkanie poslednej ceny pre rýchle naskladnenie či spojenie s "chytrou objednávkou", kde pre naskladnenie tovaru stačí "jeden klik".

Fakturačný systém a jeho predné výhody a funkcie

  • súčasťou pokladničného systému
  • prehľadné a jednoduché vystavovanie faktúr
  • dodacie listy a príjem faktúr od dodávateľov
  • zoznam všetkých prijatých a vystavených faktúr
  • upozornenie o splatnosti faktúr
  • štatistiky
  • automatické ponúkanie poslednej ceny