Pokladny AWIS

technologie

Hotelový rezervačný systém

Rezervačný hotelový systém je súčasťou komplexného riešenia pokladničného systému AWIS, s ktorým je prepojený. Je určený predovšetkým pre recepcie, hotely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia. Rezervačný systém umožňuje nastavenie ľubovoľného počtu stredísk, pričom každé stredisko si môžete ľubovoľne označiť farbou, kvôli orientácii a prehľadnosti. Rezervačný systém nielen pre hotel možno prepojiť s internetom pre potreby on-line rezervácie. Rezervácie sa potom zakladajú do prehľadného kalendára.

Moderný hotelový softvér s pokladňou

Typicky český hotelový softvér pomenovaný AWIS RECEPCIA ponúka veľmi moderné riešenie prehľadných rezervácií s kompletným prepojením s pokladničným systémom. Hotelový softvér je možné prepojiť s ďalšími modulmi nášho pokladničného systému, ako sú napríklad fakturačný systém, skladový systém, provízny systém, kasa s dotykovým LCD monitorom a ďalšie. Kompletný zoznam všetkých možností nájdete na stránke „Pokladničný software“.


Hotelový softvér a jeho predné výhody a funkcie

Hotelový softvér AWIS RECEPCIA ponúka mnoho základných, ale aj pokročilých funkcií, ktoré sú už nevyhnutnou súčasťou štandardu kvality. Všetky tieto funkcie sú súčasťou celého hotelového systému.

Štafle

Hlavné a najdôležitejšou funkciou hotelového softvéru sú "štafle", ktoré definujú potvrdené a nepotvrdené objednávky. Štafle umožňujú individuálne nastavenie podľa farieb, podľa ktorých je možné jednoducho poznať, či sa jedná o objednávku potvrdenú či nepotvrdenú.

Pokladňa

Hotelový rezervačný systém obsahuje aj pokladňu pre zúčtovanie transakcií a platieb s možnosťou tlače faktúr.

Ostatné pokročilé funkcie

Medzi ďalšie funkcie hotelového systému patrí skladový systém, rozvážkový systém, inventúra a zrkadlo, cenník, inventarizácia majetku, voľba a nastavenie meny, možnosť transakcií cez platobné karty, stravné lístky, dopočítavania rozdielu, peňažný denník, tlač medzi-uzávierky, prehľad zmien, prehľad tržieb jednotlivých zmien, denný prehľad tržieb, dochádzka a úlohy zamestnancov, detailné štatistiky, režim pre dotykovú obrazovku, sieťové riešenie, prepojenie cez internet.   

 • prehľadná rezervácie izieb
 • štafle - farebné označenie potvrdených rezervácií
 • pokladňa pre účtovanie stolov či tovaru
 • sklad (aj viacej skladov)
 • databáza klientov, ulíc
 • rozvážkový systém
 • recepcia
 • faktúry
 • zrkadlo
 • cenník (aj pre internetové kaviarne)
 • majetok
 • meny, platobné karty, stravné lístky
 • peňažný denník
 • tlač medzi-uzávierky
 • prehľad zmien, tržby smeny
 • denný prehľad
 • prepojenie cez internet
 • a ďalšie