Pokladny AWIS

technologie

Kasa - časť pokladne pre obsluhu

Kasa je veľmi prehľadná a jednoducho riešená aplikácia pre obsluhu. Pre lepšiu orientáciu môžete do kasy pridať obrázky k položkám, nastaviť veľkosti tlačítok a farby. Pri platení môžete rozdeliť účet, vybrať výšku zľavy, zvoliť druh platby (v hotovosti, kartou), menu (Euro, Kč) a mnoho ďalších pokročilých funkcií.

Kasa a jej predné výhody a funkcie

 • kasa ponúka veľmi jednoduché a rýchle účtovanie cez dotykovú LCD obrazovku
 • radenie položiek je riešené abecedne
 • účtovanie cez trojmiestne kódy PLU a EAN
 • rýchle zamykanie kasy pre rajónový systém obsluhy
 • prístup do kasy cez meno, heslo, magnetickú kartu alebo čip
 • kasa obsahuje okrem českej, aj anglickú, ruskú a slovenskú jazykovú mutáciu
 • kasa ponúka zákaznícke a zľavové karty
 • evidencia zákazníkov - počet návštev, upozornenie na narodeniny, fotografie, obľúbené jedlo a pitie
 • zľavy, happy hours, nočná prirážka
 • aktuálne tržby, stavy účtov, storna, zľavy, možnosť prezeranie histórie účtu kasy
 • zlúčenie stolov, presun medzi stolmi
 • dopočítavania čiastky k vráteniu
 • stravné lístky, platobné karty a bankové terminály
 • kasa umožňuje personálne ceny
 • tlač posledného účtu aj účtov
 • rozdelenie tržieb podľa obsluhy
 • úlohy pre personál