Pokladny AWIS

technologie

Mapa podniku - náhľad na stoly v reštaurácii

Mapa podniku je grafický náhľad na reštauráciu. Umožňuje rozdelenie do úsekov, prípadne používať celkový náhľad na jednej ploche. Stoly je možné ľubovoľne upravovať, prípadne vložiť aj pozadie (napríklad náhľad na reštauráciu), pre lepšiu orientáciu. V mape je možné využívať všetky funkcie, ako napríklad platenie, presuny, zlučovanie a zakladanie nových stolov. Je tu aj funkcia "podúčtov", teda, ak sedia dvaja rôzni zákazníci pri jednom stole a každý má svoj účet.

Mapa podniku a jej predné výhody a funkcie

 

  • rozdelenie do úsekov
  • celkový náhľad na ploche
  • ľubovoľná úprava rozmiestnenie stolov
  • sledovanie platenia, presunov, zlučovanie
  • funkcie podúčtov - pre viac zákazníkov pri jednom stole