Pokladny AWIS

technologie

Štatistiky v pokladničnom systéme

Štatistiky sú takmer najdôležitejšou časťou pokladničného systému AWIS. Tu zistíte všetky informácie o vašom podniku, ako napríklad najpredávanejšie položky, všetky storna, zľavy, grafy a ďalšie informácie. Všetko je možné exportovať do tabuľkového Excelu, tlačiť na pokladničnej tlačiarni či vašej tlačiarni v kancelárii alebo sieti. Štatistiky ďalej ponúkajú prehľad príjmov a výdavkov, dochádzku zamestnancov, úbytky zo skladu, položky bez pohybu, marže a zisk, najvýhodnejšie skladové a cenníkové položky, zoznam vrátených účtov, zoznam vratiek, a ďalšie funkcie.

Štatistiky a ich predné výhody a funkcie

  • prehľad všetkých informácií chodu podniku
  • export do tabuľkového Excelu
  • najpredávanejšie položky
  • storna, zľavy, grafy
  • prehľad príjmov a výdavkov
  • dochádzka zamestnancov
  • úbytky zo skladu, položky bez pohybu
  • marže a zisk
  • najvýhodnejšie skladové a cenníkové položky
  • zoznam vrátených účtov, zoznam vratiek 

Zaujímavosťou štatistík sú určite aj grafy. Z týchto prehľadných grafov môžete vyčítať napríklad: predaj tovaru za dni, mesiace, zamestnancov, podľa skupín či úsekov v podniku, predaja na stoly a hodiny.