Pokladny AWIS

technologie

Zakazníci- zľavy, bonusy, štatistiky

Zákaznícky modul obsahuje databázu zákazníkov, vrátane štatistík a rozmanitých informácií, ktoré si pokladnica sama ukladá. Zákaznícka evidencia má niekoľko spôsobov využitia - bonusový systém, kreditový systém alebo systém progresívnych zliav. Je len na vás, čo si vyberiete a nastavíte. Každému zákazníkovi tiež môžete priradiť zákaznícku kartu, na ktorú sa mu načítajú všetky kredity, prípadné zľavy.

Modul zákazníci a jeho predné výhody a funkcie

  • prehľadná databáza a evidencia zákazníkov
  • štatistiky a rozmanité informácie
  • zákaznícke zľavy
  • bonusový systém
  • kreditový systém
  • systém progresívnych zliav
  • zákaznícka karta pre VIP