Pokladny AWIS

technologie

A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

Pokladničný software pre reštaurácie a obchody

Spoločnosť A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. bola založená v roku 1992. Firma má dlhoročné skúsenosti nielen s predajom, ale hlavne s vývojom pokladničných systémov pre reštaurácie a obchody. V súčasnosti patrí spoločnosť k špičke svojho druhu na slovenskom trhu

Čo ponúkame

Ponúkame tak ako samostatný pokladničný software, ako aj kompletné dodanie potrebného hardwaru (POS terminály, pokladničné tlačiarne, mobilný čašník, pokladničné zásuvky). Hardware aj software riešenie dodávame vrátane inštalácie do prevádzky, so sprevádzkovaním miestnej Wi-Fi či vnútornej siete. Inštalácia vykonávame po celej SR. Máme skvelé organizačné schopnosti a dlhoročné skúsenosti na to, aby sme splnili svoje záväzky a naplnili záruky.

Ako pracujeme

Pri spolupráci kladieme dôraz na komunikáciu, rýchle a ľudské konanie. Dôkazom je viac ako 500 spokojných zákazníkov a realizovaných projektov. Snažíme sa, aby všetci naši klienti boli spokojní tak s pokladňou, ako aj so servisom a našimi komplexnými službami. To všetko nám pomáha splniť kvalitný team spoľahlivých pracovníkov, ktorí sú pripravení poskytnúť vám svoje skúsenosti v odbore. Naši zamestnanci prácu vykonávajú dôsledne a spoľahlivo.

V rámci svojej činnosti môžeme zabezpečiť špecifické úpravy systému, prepojiť ho na iný software (on-line, off-line), ktorý požadujete. Kedykoľvek sme pripravení rokovať o rozšírení alebo obmedzení systému podľa vašich potrieb. Sme schopní zúčastniť sa akéhokoľvek vypísaného konkurzu a s okamžitou platnosťou sa zareagovať na váš podnet.

Integrovaná politika kvality a environmentu (IMS)

Konateľ organizácie A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. prijal v rámci svojich realizačných procesov, nasledujúcu politiku na zabezpečenie efektívneho riadenia organizácie. Základnou aktivitou našej organizácie sa stáva nevyhnutnosť zavádzania princípov trvalého zlepšovania systému riadenia, kvality práce a ochrany životného prostredia do svojej každodennej činnosti. Kvalitu našich služieb chápeme ako jednu z najvyšších hodnôt, ktorá nám umožňuje ďalej sa rozvíjať.

Vedenie spoločnosti sa v rámci svojej politiky zaväzuje

 • na dosiahnutie spokojnosti zákazníka s kvalitou našich služieb, ktoré je naším prvoradým cieľom
 • napĺňať právne predpisy a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú k predmetu činnosti
 • zapojiť sa do procesu zlepšovania procesov tak s ohľadom na kvalitu, ako aj s ohľadom na ochranu životného prostredia
 • trvale vzdelávať svojich zamestnancov, odovzdávať im skúsenosti a zvyšovať ich povedomie v otázkach kvality
 • výberom a ovplyvňovaním dodávateľov zaistiť realizáciu svojej politiky
 • objektívne hodnotiť environmentálny profil a zlepšovať stav životného prostredia, a to najmä formou prevencie znečisťovania
 • viesť otvorený dialóg so zamestnancami, zákazníkmi a verejnosťou o správaní k životnému prostrediu
 • predchádzať vzniku havarijných situácií
 • dôsledne realizovať hospodárne a preventívne opatrenia v oblasti zhodnocovania odpadov a hospodárenia s energiami.
Petr Havelka jednatel spolecnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

Na spolupráci s vami sa teší Petr Havelka
konateľ spoločnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

Záruka kvality - sme držiteľmi certifikácie ISO

 • Certifikácia ISO 9001
 • Certifikácia ISO 14001

Dôraz na kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť práce. Už niekoľko rokov sme držiteľmi certifikátu pre systém manažérstva podľa ISO 9001 a 14001

Certifikace ISO 9001: 2009 Certifikace ISO 14001: 2005

 

Nové technologie k tradicím

Přinášíme technologie, které umožňují číšníkům, provozním i kuchařům, aby se v maximální míře věnovali hostům. Posouváme restaurace a gastronomické provozy na úroveň, na které se nacházely zlaté éře českého pohostinství za První republiky.

Systematická gastronomie

kuchtík 288x300 Po více jak 20 letech zkušenosti z restauračních a hotelových provozů si uvědomujeme, že jejich úspěšnost je závislá na absolutní spokojenosti zákazníka s obsluhou a kvalitou jídla. Proto v nich zavádíme informační systémy a systémy vzdělávání, které výrazně zefektivňují pracovní procesy personálu. Dáváme tím číšníkům, barmanům i kuchařům volné ruce a více času k tomu, aby hostům naplno předvedli své umění.

Prodejna s přehledem

 

05907 02

Zvyšujeme přehled majitelů a manažerů o fungování jejich podniku. Díky dodávkám a servisu pokladních, controllingových a skladových informačních systémů, zajišťujeme hladký chod obchodů a minimalizujeme riziko chyb ze strany personálu. Ve spojení s mobilními technologiemi dokážeme zajistit kontrolu nad provozem po dobu 24h denně. I díky této skutečnosti jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001:2001.