Pokladny AWIS

technologie

Licencia

Objednávka lic. čísla pokladničného systému

Licenčné číslo pre pokladničný systém bude priradené len pre tento počítač a je neprenosné na iný počítač.
V prípade registrácie v dôsledku zmeny inštalácie na iný počítač (napr. porucha počítača), prosím vyberte - Existujúci klient
Generovanie kľúča je spoplatnené podľa platného cenníku.


Registrovať verziu:

Registračné informácie

Ak nebudú tieto informácie správne vyplnené a ak pre platenú verziu nebude pokladničné sytém zaplatený, nemôžeme Vám zaslať licenčné číslo.

*Názov organizácie / meno:
*IČO:
*E-mail:
na tento e-mail bude zaslané licenčné číslo
*Telefón:
v prípade potreby Vás budeme kontaktovať na tomto tel čísle
*Obchodník:
Meno vášho obchodného zástupcu
*HW kľúč:
Zadajte HW kľúč zariadenia na ktoré potrebujete zaslať licenciu