Pokladny AWIS

technologie

Podporujeme

Aj nám záleží na tom, aby bol svet lepší.

A.W.I.S. PODPORUJE

Preto spoločnosť A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. pravidelne prispieva do organizácií na pomoc a vzdelávanie deťom, iné neziskové organizácie, školy.

 

 

 

Jedna z najväčších pomocných svetových organizácií

CareViac než 14.500 ľudí pracuje v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike a východnej Európe na vízii sveta bez chudoby.

Organizácie CARE pomôže ročne viac ako 55 miliónom ľudí na celom svete. Podporovať túto organizáciu znamená umožniť rýchlu a účinnú pomoc v prípade potreby, pretože pobočky CARE pôsobí priamo na mieste v 70 krajinách sveta a môžu preto bezodkladne konať.

Šťastné dni detstva?

Detstvo by malo byť šťastnou dobou hier s inými deťmi a obľúbenými hračkami a těšením sa na prvý školský deň. Pre približne 2, 2 miliardy detí a mládeže však vyzerá skutočnosť celkom inak: vydané bez akejkoľvek ochrany napospas krízam a ozbrojeným konfliktom, sú využívané ako vojaci, stávajú sa obeťami sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi alebo pracujú v nebezpečných podmienkach, aby sebe a svojej rodine pomohli prežiť.


Združenie dobrovoľných aktivít

Sdružení dobrovolných aktivitZdruženie dobrovoľných aktivít je mimovládna nezisková organizácia, ktorá pôsobí od roku 1991 v oblasti medzinárodného dobrovoľníctva a medzikultúrneho vzdelávania. Sprostredkovávame pre vás dobrovoľnícke projekty po celom svete. Pre zahraničných záujemcov organizujeme podobné pobyty u nás.

Ročne vyšle do sveta na krátkodobé či dlhodobé projekty takmer 800 dobrovoľníkov a pre 400 zahraničných organizujeme s lokálnymi partnermi dobrovoľnícke projekty v Česku.

Poslaním INEX-SDA je skrze dobrovoľnícke projekty, vzdelávacie programy a kampane podporovať rozvoj tolerantnej, otvorenej spoločnosti a aktívny, zodpovedný prístup k okolitému svetu na miestnej i globálnej úrovni. Svojou činnosťou vytvárame priestor, v ktorom môžu najmä (ale nielen) mladí ľudia čerpať nové skúsenosti, rozvíjať svoje schopnosti a dotvárať si vlastný pohľad na svet. Spoločnosť A.W.I.S. prispieva pravidelne každý mesiac peňažným darom.


Chránené pracovisko

Chráněné pracovištěPodporili sme projekt ,,Chránené pracovisko" neziskovej organizácie Všude dobře. Cielom projektu Café restaurant Hřiště je vybudovať sociálny podnik vo forme reštaurácie. Dobre fungujúca reštaurácia umožní poskytnúť 12 ľuďom s rôznou formou postihnutia vhodné pracovné miesta. Klienti pomáhajú s obsluhou, prípravou rautov, upratovaním apod

Prostredníctvom zamestnania budú klienti vedení k samostatnosti v jednaní s ľuďmi a získajú praktické skúsenosti z bežného života. Prínosy sa očakávajú tiež napríklad v zlepšení komunikácie a schopnosti tímovej práce. Potreba udržania pracovného miesta poskytne klientom denný poriadok a systém. O podporu a dohľad nad ich psychickým a fyzickým stavom sa postarajú odborní asistenti. Restaurant nie je tréningovým zariadením pre neskúsených klientov, ale chce byť miestom, kde zaškolený ľudia môžu získať trvalé zamestnanie.

Hoci má spoločnosť sociálny charakter, plne si uvedomuje, že udržateľnosť prevádzky spočíva v jej kvalite. Prevádzku reštaurácie teda zaisťujú kvalifikovaní pracovníci pod vedením odborníka s dlhoročnou praxou v pohostinstve. Spoločnosť A.W.I.S. prispela jednorazovú zľavou na nákup pokladničného systému (hardvér aj softvér).


Naše kavárna

Naše kavárnaFormou sponzorského daru sme podporili Projekt ,,Naše kavárna“

Projekt podporovaného zamestnania – „Naše kavárna“

Pokladničný systém AWIS priamo v srdci areálu v Thomayerovej nemocnici. 

Kaviareň ponúka priaznivé podmienky pre opomínanou skupinu záujemcov o zamestnanie z radov rodičov a ďalších príbuzných ťažko chorých a dlhodobo hospitalizovaných pacientov (najmä mamičiek detí na JIS Pediatrické kliniky vo Fakultnej Thomayerovej nemocnici v Prahe Krči). Problematikou zamestnávania tejto cieľovej skupiny sa doposiaľ nikto nezaoberal. Ide o osoby, ktoré sa rozhodli intenzívne starať o svoje hospitalizované dieťa a to aj za cenu straty zamestnania. Naša organizácia pracuje s osobami z cieľovej skupiny 3 roky a na základe nazbieraných skúseností sme sa rozhodli pre realizáciu tohto projektu.


Denní nabídka sladkého i slaného pečivaDenná ponuka sladkého aj slaného pečiva, múčnikov a ďalších dobrôt bude obmieňaná, to všetko účtované pokladničným systémom AWIS, darovaného spoločností A.W.I.S., správa, systémy, s.r.o. Káva je pripravovaná podľa najvyšších štandardov kávovej kultúry. Dodávateľom je spoločnosť Mamacoffee, ktorá vlastní prvú českú fairtrade pražiareň. Kávu Vám radi pripravíme aj so sebou, predávame ju aj ako balenú.