Pokladny AWIS

technologie

Pokladničný software - originálne riešenie

Pokladničný software - originálne riešenie

Pokladničný software A.W.I.S. patrí medzi špičku na slovenskom trhu. Jeho vznik sa datuje od začiatku 90. rokov a od tej doby je neustále vyvíjaný a pravidelne vylepšovaný. Pokladničný software je určený pre všetky druhy obchodných činností, ktoré vyžadujú zúčtovaciu kasu, a to najmä pre reštaurácie, obchody, kaviarne, trafiky, rýchle občerstvenie, hotely, penzióny a ďalšie gastronomické zariadenia. Pokladničný systém využívajú firmy i pre výdaj obedov, pneuservisy, autoservisy, mäsiarstvo, mini-markety, zdravotnícke zariadenia či kaderníctvo. Software spĺňa všetky štandardy kvality a spoľahlivosti. Hoci jeho dizajn a ovládanie je na veľmi vysokej úrovni, software je neustále zdokonaľovaný podľa potrieb a želaní zákazníka. Software možno ovládať nielen dotykovou obrazovkou, pre ktorú je optimalizovaný, ale aj klasicky klávesnicou a myšou.

Komplexní pokladničný software

Pokladničný software A.W.I.S. vychádza v jednej plnej verzii, kde za cenu 12.900 Sk dostanete všetko potrebné pre vašu prevádzku. Mimo predajnej časti sú v systéme zakomponované sklady, kalkulácie a normovanie, sieťové riešenia či vzdialený prístup cez internet. Nemusíte teda už doplácať za skladovú evidenciu, exporty do tabuľkového excelu, štatistiky, normovanie jedál, kuchynský modul a ďalšie podobné moduly.

Pokladničný software a jeho funkcie

Pokladničný systém A.W.I.S. ponúka mimo štandardné funkcie, ktoré by mal kvalitný software obsahovať, tiež zákaznícke a zľavové karty pre stálych zákazníkov alebo zamestnancov, ich evidenciu (útraty zákazníkov, počet návštev, upozornenie na narodeniny, fotografiu, obľúbené jedlo či pitie) a vytvorenie účtu sa zľavou - happy hours (šťastná hodinka) či nočnú prirážku. V každom okamihu pokladničný systém ponúka prehľad aktuálnej tržby, stavy účtov, storna, zľavy a možnosť prehliadania histórie účtu. Samozrejmosťou pokladničného softwaru sú funkcie, ako je zlúčenie stolov, presun medzi stolmi, dopočítavanie čiastky k vráteniu, stravné lístky, platobné karty a bankové terminály, zľavy pri platení a platby zvlášť, personálne ceny, vrátenie účtu po zaplatení, tlač posledného účtu či účtov, mapu podniku (mapa stolov), rozdelenie tržieb podľa obsluhy (rajónový systém obsluhy), vloženie úloh pre personál, predtlač účtov a ďalšie možnosti.

Pokladničný software pre manažérov i obsluhu

Pokladničný software je rozdelený na dve hlavné časti. Prvá časť systému je manažérska časť a kasa, druhá časť je určená pre obsluhu. Do oboch častí je nutné sa prihlásiť, tzn. zadaním kombinácie prihlasovacieho mena a hesla, zadaním kódu, načítaním karty, čipu, prípadne cez odtlačok prsta. Každý zamestnanec môže mať v pokladničnom systéme iné práva, čo je ďalšiou veľmi významnou výhodou celého pokladničného systému. Obsluha tak nemôže mať prístup do manažérskej časti, ale len do svojej časti pokladne pre obsluhu. Administrátorské práva udeľuje iba manažér prevádzky.

Kasa - časť pre obsluhu

Kasa - část pro obsluhu

Kasa je prispôsobená pre jednoduché a hlavne rýchle účtovanie dotykom. Dotyková obrazovka s naším pokladničným softwarom zrýchli a zjednoduší vašu prácu. Zaúčtovanie do pokladne je možné urobiť len na dva dotyky - kliky! Zoradenie produktov či služieb je riešené podľa abecedy, kde možno položku vybrať aj napísaním začiatočných písmen, čo opäť veľmi urýchli prácu. Účtovanie je možné vykonávať aj cez trojmiestne kódy PLU alebo EAN. Kasa obsahuje rýchle zamykanie pokladne pre rajónový systém obsluhy. Prístup do kasy je zabezpečený cez meno a heslo, teda vložením kódov či načítaním magnetické karty alebo čipu. Kasa je v českom, anglickom, ruskom i slovenskom jazyku.

Sklad - pokladňa v časti Office

Sklad – pokladna v části Office

Sklad v pokladničnom systéme zahŕňa veľmi prehľadne zoznam položiek na sklade alebo viacerých skladoch, nastavenie minimálneho množstva zásob, automaticky generované objednávky na základe predajov a nastaveného minima, príjemky (v prípade "chytrých" objednávok zapísanie príjemky na sklad "jedným klikom"), exporty a importy všetkých položiek do Excelu, nastavenie stĺpcov, inventúry a zrkadlá pomocou prepojenia s váhou, odpisy majetku a skladu, prevody medzi skladmi, exporty obratu, evidencia dodávateľov a cien dodávateľov, prednastavenie receptúr a zmesí, importy kokteilov a jedál (okolo 200 kokteilov a 900 jedál). Systém vás vždy včas upozorní, kedy je potrebné doplniť zásoby a ponúkne vygenerovanie objednávky. V sklade vidíte nielen aktuálny stav počtu položiek, ale aj súčet skladu v €, priemerné nákupné ceny, skladové karty, maržu u každej položky, vyhľadávanie podľa kritérií.

Cenník - pokladňa v časti Office

Ceník - pokladna v části Office

Prehľadné prostredie zahŕňa všetky funkcie, ako je napríklad normovanie položiek, kalkulácie, odčítanie zo skladu, jednoduchú editáciu zloženia jednotlivých položiek. V pokladni máte možnosť nastavenia špeciálnej ceny pre zamestnancov (personálne ceny), akčné ponuky, farebné označenie položky alebo priradenie obrázku k položke v pokladni, vloženie obrázku k položke, vytvorenie skupín pre položky, ktoré sa zobrazia v Kase. V cenníku je možné nastaviť účtovanie za kus, časovú jednotku, noc, či kilometer. Evidencia umožňuje realizáciu aj cez EAN kódy, následný predaj a tlač EAN kódov.

Zaujímavosťou je tiež vlastná tlač etikiet, jedálneho lístka či zobrazenie položiek len pre vybrané dni priamo z vašej pokladne!

Zmeny - pokladňa v časti Office

Směny - pokladna v části Office

Software umožňuje evidenciu všetkých smien a celkovej výšky všetkých tržieb a to ako za smenu, tak za jednotlivca z obsluhy. Detailné zobrazenie vykonaného storna, zliav na položku, zliav na účet, prehľad dochádzky zamestnancov a tlač uzávierky (mesačné, ročné a voliteľné) patrí medzi ďalšie obľúbené vymoženosti systému. Pokladničný systém A.W.I.S. vám tiež ukáže detailnú štatistiku vykonaných storien na každého zamestnanca!

 

Užívatelia - pokladňa v časti Office

Uživatelé - pokladna v části Office

Rozhranie "Užívatelia" ponúka prepracované nastavenie práv každého užívateľa pokladne. Celkom 21 skupín práv zahŕňa až 250 možností nastavenia. Software umožňuje voľbu troch automatických nastavení rolí (obsluha, prevádzkar, majiteľ). K užívateľovi je možné priradiť číslo magnetickej karty, heslo pre prihlásenie, či priradiť jednu z niekoľkých založených máp podniku. V pokladničnom systéme môžete vybrať prednastavené role či každému vybrať veľmi špecificky len určité práva. Tento spôsob užívateľského riešenie je veľmi užitočný najmä pre manažérov alebo majiteľov, ktorí znemožnia nahliadnutie do interných položiek neoprávneným osobám.

Štatistiky - pokladňa v časti Office

Statistiky  - pokladna v části Office

Pokladňa ponúka tiež rozsiahle riešenie pre detailné zobrazenie reportov (príjmy, výdavky, mesačné prehľady, prehľad dochádzky, predaja tovaru za deň a mesiac, smenu alebo presne určenú dobu, prehľad zliav, storna, úbytky zo skladu, položky bez pohybu, marže a zisk, najvýhodnejšie skladové a cenníkové položky, zoznam vrátených účtov, zoznam vratiek, export obratu tovaru do Excelu, žurnál - tlač všetkých účtov a ďalšie). Všetko čo je do pokladne vložené, je navždy uložené a z databázy sa nikdy nevymaže. V prípade nutnosti opravy zaúčtovanie sa v pokladni vytvára storno záznam. V reportoch pokladne je možné prezrieť si stornované položky, vratky a odpisy zo skladu.

Zaujímavosťou štatistík sú určite aj grafy. Z týchto prehľadných grafov môžete vyčítať napríklad: predaj tovaru za jednotlivé dni, mesiace, zamestnancov, podľa skupín, či úsekov v podniku, predaja na stoly a hodiny.

Nastavenia - pokladňa v časti Office

Nastavení - pokladna v části Office

Prispôsobenie pokladničného softwaru je možné aj na tú najšpecifickejšiu prevádzku. Od nastavenia účtenky (logá, veľkosti písma, textov s reklamou), bonov do kuchyne, pred nastaviteľných poznámok k jedlu (médium, krvavý atď.), poznámok k stornu, založenie a editácia predajných skupín v Kase, zvolenie dĺžky kódu v cenníku až po nastavení sadzby DPH, kurzu eura, prepojenie s mobilným telefónom, váhou, zákazníckym displejom (voliteľný text), platobným terminálom od banky, až po zariadenie meracích prietokov od firmy CESK. Možno nastaviť Akcia 1 + 1 zdarma, vzdialený prístup z domova či kancelárie a ďalšie.

Zálohovanie - pokladňa v časti Office

Zálohování - pokladna v části Office

Prednosťou softwaru A.W.I.S. je určite rozsiahlosť zálohovania. Zálohovanie možno nastaviť pravidelne, na disk C vo vašom PC či POS terminálu, na externý disk alebo vzdialene na server. V prípade testovacej prevádzky, môžete pred začiatkom ostrého použitie "ukončiť skúšobnú prevádzku". Pokladničný systém môžete nastaviť na pravidelné zálohovanie prakticky kamkoľvek (server, disky, USB flash disk, externý disk a ďalšie elektronické médiá).

 

 

Nápovede - pokladňa v časti Office

Nápověda - pokladna v části Office

V systéme nájdete cez 25 video-nápovedí, pre najdôležitejšie postupy v časti Office a Kasa. Nápovede vám pomôžu s riešením vášho problému.

 

 

 

 

 

Prémiové moduly pokladničného softwaru AWIS

Ďalší z radu špecifických funkcií originálneho riešenia slovenského pokladničného systému AWIS.

Zákaznícka evidencia

Zákaznická evidence

Zákaznícka evidencia dáva možnosť prehľadu všetkých zákazníkov, ďalej umožňuje štatistiky ku každému účtu a vyhľadávanie podľa magnetickej karty, mena či mobilného čísla. Tento modul vám umožní vytvorenie prestížnych zákazníckych kariet pre VIP alebo stálych členov. To umožní viesť kompletnú evidenciu o zákazníkovi, vrátane jeho obľúbeného miesta na sedenie, obľúbeného jedla či pitia. Zaujímavosťou je aj možnosť platenia VIP zákazníckou kartou na bare s možnosťou zaplatenia pri odchode či vedenie účtu, kreditu a debetu tohto zákazníka. Pokladňa vám tiež umožní vložiť fotografie zákazníka. Vďaka týmto funkciám môžete v rôznych prípadoch zákazníka ohromiť, prekvapiť a budovať s ním priateľský vzťah.

Mobilný terminál čiže mobilný čašník

Mobilní číšník

Tento pokladničný systém je vhodný pre vašu obsluhu, ale aj pre manažéra. Poskytuje účtovanie a tlač účteniek na každom mieste prevádzky, kde je WiFi. Mobilný terminál je prenosné a bezdrôtové zariadenie, ktoré umožňuje objednávať a účtovať v teréne daného prostredia (reštaurácia, vonkajšie terasy, apod.). Systém Mobilný terminál - čašník je určený predovšetkým pre vyťažené reštaurácie, ale aj pre menšie prevádzky, kde je potrebné mať účtovanie pod kontrolou. Pocket PC či PDA umožňuje čašníkovi mať pri sebe vždy kompletnú ponuku reštaurácie, má výhodu nielen rýchlejšieho účtovania, ale aj kontroly zamestnancov. Náš systém "Mobilný čašník" ponúka stabilitu a pohodlie za bezkonkurenčnú cenu 4.500 Sk. Inštalácia a preškolenie obsluhy s aplikáciou Mobilný čašník vykonávame tiež po celej SR.

Kamery

Kamery

Súčasťou celého pokladničného systému môžu byť tiež kamery či kamerový systém. Ponúkame kamerový dohľad na prevádzkarni vrátane špecifického záznamu len kritických udalostí. Tento jedinečný systém sme pre vás vytvorili v spojení s firmou NetRex. V pokladni si môžete prehrať v jednom videu všetky kritické udalosti, ako je storno, objednávky do kuchyne, platenie účtu. Môžete si nastaviť interval "Pred" a "Po". Následné kritické udalosti sa vám zoradia zoskupené za sebou pre rýchlejšiu kontrolu. Systém dáva možnosť filtrovania všetkých videí či fotografií.

Mapa stolov

Mapa stolů

Tento modul ponúka automatické vytvorenie mapy stolov a následnú jednoduchú úpravu ich rozloženie a prideľovania rôznych máp pre obsluhu. Modul mapa stolov rieši tiež editáciu umiestnenie stolov a ich veľkosti, umiestnenia stoličiek a ďalších parametrov. Unikátnou vlastnosťou je možnosť vytvorenia viacerých poschodí alebo miestností s možnosťou priradenia určitej mapy každej obsluhe samostatne. Mapa stolov vám uľahčí a zároveň veľmi sprehľadní účtovanie, obsadenosť stolov, vytváranie rezervácie a tiež vám napríklad umožní usadiť zákazníka k danému stolu už pri jeho príchode.

Recepcia

Recepce

Recepčný systém pre penzióny je doporučený pre počet do 20 izieb, pričom zákazníkov môže byť neobmedzene. Modul recepcia zahŕňa všetko, čo je pre prevádzku penziónu potrebné. Od všetkých prehľadov, cez tzv. rebrík pre rezerváciu ubytovania či prehliadanie obsadenosti, až po export všetkých informácií na internet a vaše webové stránky . Samozrejmosťou je automatické dopočítavania plnej penzie, polpenzie atď.

 

 

Provízny systém

Provizní systém

Systém určený pre podniky, ktoré potrebujú evidovať províziu za predaný tovar či služby. Tento modul pokladničného systému vyrieši majiteľovi starosť o rozdeľovaní provízií alebo podobných potrieb súvisiace s predajom na zamestnanca. V systéme je možné nastaviť konkrétnu sumu alebo percenta pre obsluhu, jeho províziu a celkový súčet pri uzávierke. Software umožňuje jednoduché riešenie pre provízie tak z predaja, ako aj z vykonaných služieb.

 

Rozvozový systém

Rozvážkový systém

Rozvozový systém pre určený pre všetky prevádzky s rozvozom jedla. Modul ponúka zobrazenie mobilného čísla či pevnej linky zákazníka prostredníctvom pokladne! Nie je potrebná žiadna ústredňa! Tento systém zjednoduší prevádzku vašej rozvozovej firmy. Eviduje všetkých zákazníkov, nemusíte sa duplicitne pýtať na adresu, prípadne, čo si naposledy objednal. Systém je možné nastaviť aj pre happy hours - šťastnú hodinku, či nočnú prirážku. Ďalšia z vymožeností je identifikácia volajúceho čísla, a to za bezkonkurenčnú cenu. Pri prepojení so zákazníckym modulom je možné na základe telefónneho čísla zobraziť rôzne informácie o zákazníkovi, ako je napríklad doručovacia adresa, obľúbené jedlo či problém pri minulej objednávke.

Obchod (prepojenie s váhou, tlač etikiet)

Obchod (propojení s váhou, tisk etiket)

Pokladničný systém ponúka prepojenie s váhou a veľmi zaujímavé riešenie tlače etikiet. Samozrejmosťou je pre obchody napojenie na zákaznícky displej, či pokladničnú zásuvku (šuplík). Tlač etikety umožňuje tento systém cez jeden klik vo vašej pokladni. Prepojenie váhy a časti Kasa v pokladničnom systéme AWIS . je samozrejmosťou.

 

 

Výdaj obedov pre firmy

Výdej obědů pro firmy

Systém bol navrhnutý pre firemné stravovanie. Strediská s možnosťou vydávania obedov, evidenciou, zrušením alebo predplatením obedov. Software umožňuje rozsiahly počet možností reportov a exportov do Excelu. Výdaj obedov je hlavne pre spoločnosti riešiace stravovanie vo firme. Software je vhodný pre väčšie podniky a školy. Pokladničný systém A.W.I.S. vám svojím modulom "Výdaj obedov" zaistí prehľad nad objednávkami jedla a ich následným výdajom.

 

Pokladňa - fakturácia

Pokladna - fakturace

Fakturačný systém poskytuje prehľadné vystavovanie faktúr, vrátane dodacích listov, a príjem faktúr od dodávateľov. Touto cestou sa získava tovar do skladu či špeciálne možnosť predaja prostredníctvom fakturácie. Fakturačný systém zahŕňa zoznam všetkých prijatých faktúr a možnosť nastavenia upozornení o splatnosti jednotlivých faktúr. Samozrejmosťou sú aj štatistiky pre súčty faktúr za určité obdobie, automatické ponúkanie poslednej ceny pre rýchle naskladnenie či spojenie s "chytrou objednávkou", kedy pre naskladnenie tovaru stačí "jeden klik".

Pokladňa - sieťové riešenie, centrálny modul (pre viac prevádzok)

Komplexné softwarové riešenie určené pre veľké prevádzky s viacerými platobnými terminálmi či reťazcami. Riešenie zahŕňa server s databázou + ľubovoľný počet klientskych staníc a tlačiarní. Toto riešenie vám ušetrí čas aj peniaze. Software ponúka tiež možnosť prepojenia pokladne cez internet (online aj offline riešenie) a automatické nastavenie pravidelnej zálohy databázy na server. Centrálny modul potom ponúka kompletné prepojenie všetkých pobočiek (obchodov či reštaurácií). Pobočky následne odošlú cez internet tržby a úbytky zo skladu, do centrálneho modulu u vás v kancelárii či na serveri.